שני עקרונות של האמונה היהודית

שני עקרונות של האמונה היהודית

אמונה בחכמת הקבלה היבט האמוני של היהדות מקבל את השראתו מחכמת הקבלה. הקבלה מסבירה מהו שורש המציאות שלנו ובריאת העולמות העליונים (הרוחניים). יש טוענים המפץ הגדול, יש החולקים על הטענה הזו. אך דבר אחד ברור, בשורש של המציאות הגשמית הייתה אנרגיה רוחנית נטו, שהיא כוח עצום...