ספר "מדע ההתעשרות" שנחשף וקיבל הכרה חוזרת ברבים בזכות הסרט "סוד" (2006), מדבר על מספר עקרונות מפתח שלדעת המחבר, וואלאס ד. ווטלס, לא רק עשויים לחולל שינוי בתודעה של האדם, אלא גם בסביבה שבה הוא חי. כך לכאורה, על ידי עיקרון לפיו מחשבה יוצרת מציאות, יש לך הזדמנות ליצור מציאות חדשה עבור העסק שלך.

האם אפשר לעשות את זה גם במציאות העסקית הכלכליתהאם הרעיון של משיכת הכסף באמת עובד?

עדויות רבות מאנשיםעסקים וחברות בעולם מצביעות על תשובה חיוביתלעומת זאתרבים אחריםולא תמיד בגלל הספק שהם מטילים בתאוריהאם כי אפילו אחרי מאמצים רבים ונשניםלא ממש מצליחים לסגור את החודש.

מהו מקור העיקרון לפיו "מחשבה יוצרת מציאות"?

וואלאס דווטלס הוא אחד המחברים המבריקים מהתנועה של "המחשבה החדשהשהתחילה להתפתח בתחילה המאה ה-19, בארה"ברוב הספרות של מדריכים של עזרה עצמית (Self-Help Guides) שראו אור במהלך המאה ה-20, הם למעשה תולדה של חשיבה שפותחה על ידי מנהיגי "המחשבה החדשהדאזבין המחברים הידועים של התנועה "מחשבה חדשהנמנו בין היתרוויליאם אטקינסון (כוח המחשבה), אמט פוקס (דיאטה מנטאלית), נפוליאון היל (חשוב והתעשרועוד רבים טובים אחרים.

אחד עקרונות הבסיס שעומדים מאחורי התפיסה של "המחשבה החדשה”הוא הרעיון של מחשבה של האדם יוצרת מציאותלאדם ישנה אחריות מלאה על המציאות הפנימית והחיצונית שלוכאשר בזכות כוח מחשבההלך רוח והתנהגות מוסרית נתונה בליבו מייצר האדם לעצמו את המציאות הפנימית וכתוצאה מזהגם החיצונית הסובבת אותו.

האם העיקרון עובד תמיד?

סטיבן קוביבספרו "שבעת הרגלים של האנשים האפקטיביים במיוחדמנתח את הספרות המקצועית בתחום ההתפתחות האישית (היום חלק גדול מכלים של אימון אישי קואוצ'ינג מבוססים על הספרות הזאתשהתפתחה ב-200 שנים האחרונותקובי טוען שמעבר בין אתיקה של אופי ולאתיקה של אישיות שחלה ב-50 האחרונות היא מגמה לא ראויהואפילו חמורהלצורך הענייןאתיקה של אישיות גורסת שאפשר – בזכות טכניקות של חשיבה חיוביתשכנוע עצמי ו-”התנהגות אפקטיביתלמיניהן – ליצור כביכול שינוים מהירים באישיות ו.. בהתאם בעולם החומריהגישה הזאתלא רק שלא עוזרתאלא מרב שלא עושה את עבודתה נאמנהיוצרת שם רע ורושם של משהו זול ולא מבוססכל זה בזכות התוצאות הרדודות שהן מייצרות הלכה למעשה בחייהם של אנשים.

לעומת זאתכשאנחנו חוקרים פנימה יותרלמעמקי הלבומגלים שכבות תודעה עמוקות יותר הבאות לידי ביטוי בין היתר בצורה של קווי אופי שלנוזהו המקום הטוב ואמיתי לחולל בו את השינוי שאנחנו חפצים בו.

הכמות לא קובעת, האיכות – כן

עקרון מחשבה יוצרת מציאות בספרו של סטיבן קוביבא לידי ביטוי בעקרון של מנהיגותהיכולת של האדם לחשוב מהסוף להתחלהקביעת חזוןגיבוש אסטרטגיה עסקיתהגדרה של תוכנית פעולה – כל אלו נמנים תחת כותרת של מנהיגות.

שתי מציאות

למעשה יש שני סוגים של מציאות שכל אדם מייצרמציאות ראשונה ומציאות שנייהמציאות ראשונה הינה מציאות פנימית של חזון ותכנון הפעולההמחקרים בתחום הניהול ומנהיגות מראים שתכנון מיטבי של הפעולות שלנומייצר תוצאות איכותיות יותר בשלבי הביצועלמעשה אלו הם רק 20% של העבודה האיכותית שמייצרים לנו את 80% של התוצאותמציאות שניה – הינה מציאות של הוצאה לפעולפה באה לידי ביטוי היכולת של האדם לנהל ולבצעכלומר לפעול מעשה.

כך שבתור היוצרים הבלעדיים של המציאותעלינו לעבור תהליך כפול – של חשיבה תחילהויכול ביצוע לאחר מכןלא מספיק לרצותצריך להאמיןלהיות ולחיות את השינוי שאנחנו חפצים בו.

מנהיגות

עקרון מחשבה יוצרת מציאות אם כך הינו עקרון של יוזמה ומנהיגותלהיות מגנט של כסף אינו אומר לשבת עם ידיים שלובות ולחכות ללחם בחינםלמעשהמחשבה יוצרת מציאות אומר להיות בן אדם מפותח בצורה יוצאת מן הכלל ברמה של האינטליגנציה השכליתהרגשית והרוחנית שלולקחת אחריות על המעשים והפעולותוגם.. על התוצאות שאנחנו מקבלים בחיים.

"תראו לי אדם שיש לו מספיק ענווה כדי לקבל אחריות על מה שקורה בחייו ומספיק אומץ כדי ליזום ולהיות יצירתי בהתגברות על בעיותיוואני אוכל להראות לכם מהו הכוח האמיתי של הבחירה” (סטיבן קובי מתוך הספר "שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד")

לכן כבר היוםאם ברצונכם לשפר משמעותית את תוצאות של העסק שלכםבחרו לחשוב ולתכנן היטב תחילה את מאווי ליבכםמקדו את תשומת ליבכם בדרכים יצירתיות וחדשניותתהיו גמישים ואמיציםחושו את המטרה בעיניי רוחכם ופעלו לקרתההביטו על המציאות באופן חיובי ופעלו מעשים טוביםאם כיהטוב חוזר אלינו בכפל כפליים.

ההתנהלות העסקית שלכם במונחים של הצלחהעלות מול תועלת וכמובן הריווחיות – הינה אך ורק בידיים שלכם.