מהי קארמה?

קארמה (במונחים קבליים – תיקון האדם) – זהו אחד החוקים הרוחניים של הייקוםהחוק מניח שלכל תופעה בייקום יש סיבה ותוצאה.

בואו נסתכל על החוק מזווית שונה במקצת ונשאל איך אדם יכול להשפיע וליצור את הקארמה שלובין אם לצד החיוב ובין אם לצד השלילה?

אנשים יכולים לצבור ולסחוב שנים של נטל קארמתי שליליכך שלאורך זמן הנטל הופך למשהו בלתי נסבל.

ככללקשרים קארמתיים נקשרים סביב האדם שמסרב ללמוד את שיעורי החיים שלובמיוחד במצבים בהם הוא מצפה לתודה או גמול כלשהו למעשה שפעל ובכך סתר את חוקים קוסמיים של הייקום.

קארמה שלילית יכולה להווצר אפילו לא כתוצאה ממעשה או מחשבה שליליתאלא ממצב נפשי שנתון בו האדם בעת ההתנסות שלו בחייםהחיים הם כאן ועכשיומצב נפשי עכשיו מעצב את הרגע הבאורגע הבא מעצב את זה אחריו וכך הלאהכך שהעתיד במובן מסוים קיים כבר ברגע הזה של כאן ועכשיובהנחה שהחוויה הטבעית שלנו היא הרגשת אהבהשלום ושלוות נפש בלבאדם שחווה כעסדיכאון או כל רגש שלילי אחרעשוי באותה מידה ליצור ולעצב את העתיד שלו בהתאם.

מדוע החלומות לא מתגשמים?

מכירים מצבים שאתם רוצים משהו כל כך חזקאבל מקבלים משהו שונה לגמרי במקומוצריכים לעבוד קשה ולהתאמץ כדי לזכות בדבראו לא מקבלים אותו בכללבתסריט שבו התבקשתם להתאמץקיבלתם הזמנה לעבור מחדש על השיעורים שלא נלמדובמידה ועברתם אותם בהצלחההמשאלה מתגשמת ואתם חוזרים למסלול הטבעי שלכםבמידה ולא – צפו למבחן חדש בקרוב.

רצונות שלנו מתגשמים כאשר רוב הקשרים הקארמתיים הותרוונשמתנו חווה קלילות ותחושה של האהבה כלפי לעצמנו והעולם הסובב אותנו.

כיצד להתיר קשרים קארמתיים?

לשם כך נצטרך לעשות עבודה עם העבר.

ראשיתבואו נבחן מהם שיעורים ואיך נקשרים קשרים קארמתיים שלנו?

כדי לקצר את הסיפורנומר שמדובר בשיכלול ופיתוח תכונות אופי שלנולכן ברב המקרים השיעורים הם אישיים לחלוטיןאנשים מסוימים צריכים ללמוד לעמוד על שלהםאחריםלהתגבר על פחדיםמישהו צריך למגר חמדנותיהירות או חולשה כלשהיאחר להתגבר על התמכרותיש אינספור שיעורים ולכל אחד תפור סיפור שונה.

גאווה

במגוון רחב של שיעורי חייםאולי רק הגאווה עשויה להיות היחידה להרקם ולהיות מכנה משותף לרב התכונות והמאפיינים שלנואם כי יש לה קטבים מנוגדיםניקח מישהולדוגמהשיום ביומו עסוק בלרומם את עצמו על פני אחריםבמטרה לטפח תחושת הערך עצמי שלו על חשבון האחר – ב כל פעם שיקדיש לכך מחשבהדיבור או מעשהיקשור עוד ליפוף של קשר קארמתי בחייו.

קוטב אחר של גאווה – זה ביטול עצמיהעדר מלא או חלקי של אהבה עצמיתמחשבות כמו "אני לא ראויאני לא שווה או טיפשמזמינות שיעורי חיים שיגיעו ללמד את האדם לבטוחלסמוך ולהכיר בערך העצמי שלואם אדם למד את השיעור ופיתח את האיכויות הנדרשות לויקבל מספר שיעורים נוספיםכדי לחזק את החומר ולהביאו לרמה של התנהגות אוטומטית.

תנו מבט אל העבר ותעקבו אחרי סיטואציות בחיים היום

ניתן בקלות לזהות את השיעוריםאלו הם אירועים בחיינוחלקם עשויים להיות מאתגרים במיוחדכשאנחנו חייבים לפעול מעשה מסויםאבל מופיע כוח נגדי שעוצר אותנו ומקשה עלינו להתגבר על עצמנו ולהשלים את מה שנדרשלדוגמהבן אדם צריך לדבר בפני קהלאבל מת מפחדאם יתגבר על הפחדישלים את המשימהאם יחפש תירוצים ויסרב לעשות כן – חוב קארמתי חדש יתווסף לחשבונו.

במקרים אחריםעלינו מופעלים לחצים כבירים המאלצים אותנו לעשות משהו נגד רצוננובלבנו אנחנו יכולים לחוש התנגדות קשהאבל אין לנו את האומץ להילחם בואתו רגעלעמוד על שלנוולדרוש התייחסות שאנחנו ראויים להכל עוד נמשיך לרַצות את הזולת ולהתאים את עצמנו לסביבהנקבל מהחיים שיעורים מתאימים המכשירים אותנו – כל פעם במצבים מורכבים יותר – ללמוד ללכת אחרי האני הגבוה שלנו.

מצבים בחיים יכולים להיות שונים ומגוונים.

איך נוכל לפרום קשרים קארמתיים?

השארו עם עצמכם לבדנסו להזכר בסיטואציה טריה ולעבוד עליהאם אתם מאשימים מישהוזה לא באמת אשמתוהוא רק צינור דרכו עובר השיעור שלכם (באותה הזדמנות זה יכול היה להיות כל אחד אחר במקומו). זה מה שקרה לפי רצון הבוראכדי שתוכלו ללמוד ולפתח את התכונות הרצויות לכםלאחר מכן תודו לאותו אדם ולבורא העולם על המצב הזה ותכירו בחוסר שלמות שלכם:

  • "כןאני לא יכולתי לענות תשובה ראויה”.

  • "כןלא הצלחתי לגלות אומץ ופעלתי מתוך חולשה ופחד”.

  • כןהתגאתי יתר על מידהוכד'.

תבחנו בעצמכם מה השיעור שלכם בסיטואציהתכירו בו – ולו רק בשכלאלא בלב שלם ותבקשו סליחה.

סליחה מתירה קשר קארמתי

זהוהשיעור שלכם הושלםאירועים נוספים בנושא זה לא יחזרו יותר לחייכםהמשא שוחרר מהלב ואתם חווים תחושה של קלילות ואהבהאם תנסו לעלות בזכרון את האירוע עליו השלמתם את העבודהתגלו תמונה מטושטשת והבהירות נפוגהמשמעות הדברשהאירוע הקארמתי נמחק!

בצורה דומה אפשר לעבוד על כל מצב גלוי בחיים ולהתיר את הקשרים הקארמתיים שלכםהסירו חשש מילבכםהם לא עוד ישפיעו על העתיד שלכם.

המלצות לסיכום

  • אל תתאמצו יתר על מידה כדי להתמודד עם העבר שלכםמומלץ שהעבודה שלכם תעבור בתנאים נינוחים ונטולי מאמץ.

  • פעלו שלב אחרי שלבסיימתם עם מצב אחדתגשו לאחר רק כשתהיו מוכנים לכךבעבודה עצמית אין קיצורי דרךודווקא דרך ארוכה לכאורה עשויה להתגלות כקצרה ביותר.

  • קחו בחשבוןכשאתם דנים או מגנים מישהואתם לוקחים על עצמכם את הקארמה שלו וצריכים לעבוד קשה כדי להשלים את השיעורים שלו בנוסף לשיעורים שלכם