שני עקרונות של האמונה היהודית

שני עקרונות של האמונה היהודית

(א) הבורא הינו טוב ומטיב לנבראיו. (ב) מלכות ד’אינסוף בחרה ביתר הדביקות ללא סיבה. היבט האמוני של היהדות מקבל את השראתו משורש המציאות שלנו ובריאת העולמות העליונים (הרוחניים). יש טוענים המפץ הגדול, יש החולקים על הטענה הזו. אך דבר אחד ברור, בשורש של המציאות הגשמית...