יש לי משל נפלא שאני מחלק עם כל מתאמן חדש, איתו אנחנו יוצאים למסע אימון משותף. דמיינו לעצמכם משחק כדורגלהאיצטדיון מלא ורועשהשחקנים יוצאים למגרשנשמעות שריקות של השופטיםהכל תוהו ובוהו שלם וגדולוהמשחק מתחיל.

מי נמצא במשחקמי שותף בו?

אז נכוןיש את לנו השחקניםהם נכנסים על המגרשבתוך המשחקאחרי הכנה מרובההם מתכננים לעצמם מהלכיםשומרים על ריכוז וקואורדינציהרצים קדימהתוקפיםתופסים עמדות הגנההם בתוך המשחק.

בנוסףיש לנו את השופטהתפקיד של השופט לשפוט את מה שקורה מסביבוהוא דואג לרוץ אחרי השחקניםלראות אם הם שומרים על כללי המשחקלעצור את העוברים על הכלליםלעתים עליו להכריעהתפקיד של השופטודאי תסכימו הינו לשפוטלמעשההשופט רק חצי שותף למשחקכי הוא בהיותו עדיין על המגרשהוא לא ממש משחקהוא רץאבל עדיין.. מסתכל מהצדכמו ה

נכוןהצופיםמה דעתכם על הצופים שלנולמרה הפלאגם הצופים מרגישים את עצמם שותפים מלאים למשחקהם מתלהביםצועקיםשמחים ומתאכזבים ביחד עם הקבוצה שלהםהם יושבים על הספסליםאוכלים פופקורן או פיצוחיםאולי שותים משהו… איזו חוויהנכון?!

אבל האם הם באמת שותפים למשחקלדעתכם?

אם תשימו לבגם בחיים לכל אחד מאיתנו בזמנים שונים יש תפקיד שונה ומסויםלעתים אנחנו שחקנים במגרשלעתים שופטיםלעתים רק צופים מהצד.

החוויה של הצופה מתחילה ונגמרת עם תחילתו וסופו של המשחק.

החוויה של השופט בערך זהה למחצהאמנםהחוויה של שחקן שונה לחלוטין.

השחקן הינו שותף מלא למה שקורה לו במשחקהמעורבות שלו מתחילה זמן ארוך לפני המשחקכשהוא מתכנן ומתכונן למשחקאחר כךבזמן המשחק עצמועל המגרש הוא מתמודד עם יריב אמיתיעליו לגלות זריזות וריכוזליישם כל התרגילים שתירגל לפני המשחק ולהראות ביצוע מושלםזאת היא שעת המבחן של השחקןהוא יכול לנצח או להפסידהוא מסתכןהוא פועל ומיישםהוא בתוך המשחק.

כמו במשלגם בנמשלשהם החיים שלנוכדי לעלות על דרך המלך בתחום מסוים בחייםעלינו לתפוס תפקיד של שחקןעלינו ללמוד כללי המשחקלהתאמןולשחק את המשחק עד הסוףלקחת את הסיכוןלהיות מעורבים ולפעול את המיטב כדי לנצח.

לכן אם אתםכבר התחלתם את המסע שלכם במצפן להצלחהשאלו את עצמכם שאלה הבאה:

איפה אתם במשחק של החייםהאם אתם שחקניםשופטיםאו צופיםהאם אתם מעורבים במה שקורה לכםשמא מסתכלים מהצד ושופטים את מה שקורה סביב?

כדי להצליחיהיה עליכם לרדת למגרש ולהתחיל לשחקוזה מה בדיוק מה שאני מזמין אתכם לעשות עכשיו.

המשחק כבר התחיל, חברים 🙂 אז קדימה, לדרך !